Những câu nói truyền cảm hứng  1. Genius is one percent inspiration, ninety-nine percent perspiration. Thiên tài chỉ có 1% cảm hứng, 99% còn lại là mồ hôi. (Thomas Edison) 2. Life is not fair – get used to it! Cuộc sống vốn không công bằng, hãy học cách thích nghi vớiRead More →

Trang 2 trên 1612345...10...Trang cuối »